Διαδικτυακή ενημέρωση για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 3ου Γυμνασίου από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

 

Την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στις  18:00-20:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση από ψυχολόγο του «Χαμόγελου του Παιδιού» στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 3ου Γυμνασίου, με θέμα  την 
πρόληψη και ευαισθητοποίηση στο θέμα της ενδοσχολικής βίας και του 
εκφοβισμού. Βασικοί σκοποί της συνάντησης, που έγινε  μέσω της πλατφόρμας 
τηλεδιασκέψεων Webex, ήταν:

-       Η αναγνώριση των ενδείξεων του φαινομένου.
-       Η κατανόηση του θέματος.
-       Η διαχείριση των συναισθημάτων που προκαλούνται.
-       Η ανάπτυξη ασπίδας προστασίας απέναντι στον κίνδυνο.
-       Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας και υποστήριξης.

Επιμέλεια:

 

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"