Μαθητικό Δυναμικό 2019-20

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020φοιτούν 280 μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι κατανεμημένοι στις τρεις τάξεις ως εξής:en1

 
  • Τάξη Α' Γυμνασίου  110 μαθητές  (57A/53K)   σε 5 τμήματα
  • Τάξη B' Γυμνασίου  86 μαθητές   (41A/45K)  σε 4 τμήματα
  • Τάξη Γ' Γυμνασίου  84  μαθητές   (43A/41)  σε 4 τμήματα
 
Επίσης στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα ένταξης με ομάδες μαθητών και στις τρεις τάξεις.

Επιμέλεια:

 

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"