Μαθητικό Δυναμικό 2018-19

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 φοιτούν 253 μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι κατανεμημένοι στις τρεις τάξεις ως εξής:en1

 
  • Τάξη Α' Γυμνασίου  84 μαθητές  (57A/27K)   σε 4 τμήματα
  • Τάξη B' Γυμνασίου  85 μαθητές   (41A/44K)  σε 4 τμήματα
  • Τάξη Γ' Γυμνασίου  81  μαθητές   (41A/40K)  σε 4 τμήματα
 
Επίσης στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα ένταξης με ομάδες μαθητών και στις τρεις τάξεις.

Επιμέλεια:

Ζέττα Βασιλική - Φιλόλογος

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"