Μαθητικό Δυναμικό 2017-18

Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 φοιτούν 264 μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι είναι κατανεμημένοι στις τρεις τάξεις ως εξής:en1

 
  • Τάξη Α' Γυμνασίου  86 μαθητές  (42A/44K)   σε 4 τμήματα
  • Τάξη B' Γυμνασίου  84 μαθητές   (43A/41K)  σε 4 τμήματα
  • Τάξη Γ' Γυμνασίου  94  μαθητές   (46A/48K)  σε 4 τμήματα
 
Επίσης στο σχολείο μας λειτουργεί τμήμα ένταξης με ομάδες μαθητών και στις τρεις τάξεις.

Σαν σήμερα

 

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"