ΓΟΝΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενισχυτική διδασκαλία
 

Το πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας θα εφαρμοσθεί και κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στα παρακάτω μαθήματα:
1. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
3. Μαθηματικά
4. Φυσική
5. Χημεία
6. Αγγλικά
στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2018-2019» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επιμέλεια:

 

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"