ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΕΚ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΝΈΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΠΑΛΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

8:00 - 8:40

8:10-8:50

8:50- 9:30

9:00- 9:40

9:40-10:20

9:50-10:30

10:30-11:10

10:40-11:20

11:20-12:00

11:30-12:10

12:10-12:50

12:20-13:00

13:00-13:40

13:05-13:45

 

Επιμέλεια:

 

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"