ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

 Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊόCOVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις(24) μήνες.

iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

ν. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg /μέρα).

νii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συμπτώματα COVID-19- Υπεύθυνος 3ου Γυμνασίου

Συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:

Ø  πυρετός

Ø  βήχας

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

Ø  δυσκολία στην αναπνοή,δύσπνοια

Ø  μυαλγίες

Ø  ρίγος

Ø  πονοκέφαλος

Ø  καταβολή δυνάμεων

Ø  δυσκαταποσία

Ø  απώλεια γεύσης ή/καιοσμής

Ø  ναυτία /έμετος

Ø  κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

 

Κλινικά κριτήρια χαρακτηρισμού παιδιού ως ύποπτου κρούσματος COVID-19

 Ένα τουλάχιστοναπό τα παρακάτω συμπτώματα:

-  πυρετός (Θ > 37,5o C) με ή χωρίς συνοδάσυμπτώματα

-  βήχας

-  δύσπνοια

 

-  ανοσμία/αγευσία με αιφνίδιαέναρξη

-  γαστρεντερικά συμπτώματα (διάρροια, έμετος, κοιλιακόςπόνος)

 ΚΑΙ

απουσία εναλλακτικής διάγνωσης

Ώρα έναρξης Τμημάτων Σχ. Έτους 2020-21

Νέο Διδακτήριο: Β1, Β2,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4  8:00 π.μ.

Παλαιό Διδακτήριο: Α1,Α2,Α3,Α4,Β3,Β4,Β5 8:10 π.μ.

 

Σχολικό έτος 2020-2021
===============================

Περισσότερα Άρθρα...

Επιμέλεια:

 

Ημερολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"